เกร็ดความรู้ หน้าจอไอแพดแตก ที่หลายคนไม่รู้

2023-01-27 11:23:31

90% ไม่รู้ว่า...

เชื่อว่า เกือบ 90% ไม่รู้ว่า

1.กระจกแตก ไม่ใช่ จอแตก

หน้าจอไอแพด ที่เราใช้ๆอยู่มีส่วนประกอบ 3 ชั้น ด้วยกัน ชั้นบนสุด เป็นกระจก ชั้นที่สอง เป็นชั้นทัชสกรีน ชั้นสุดท้ายเป็นชั้นจอภาพ

ถ้ากระจกแตกเท่ากับชั้นบนสุดเสีย ไม่มีผลต่อการใช้งาน ถ้าชั้นที่สองเสียจะทัชไม่ได้ เช่นทัชชาดช่วง กดไม่ได้เป็นต้น ถ้าชั้นที่สามเสียอาการ

จอจะมีเส้นขึ้นภาพล้มจุดดำแสดงภาพไม่ได้

2.สองชั้นแรกสามารถซ่อมได้

ชั้นแรกหรือชั้นกระจก สามารถลอกออกด้วยกระบวนการซ่อมลอกกระจกและเปลี่ยนใหม่ได้ โดยไม่ทำให้คุณภาพของจอเปลี่ยนไป

เพราะชั้นกระจก ไม่ได้มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ชั้นสองชั้นทัช ก็สามารถซ่อมได้เหมือนชั้นแรก ชั้นทัชเสียมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยที่กระจกชั้นแรกไม่ได้แตกด้วยนะครับ

3.อะไหล่ที่ใช้ซ่อมไม่ใช่อะไหล่แท้

เนื่องด้วยแอปเปิลเเองไม่มีนโยบายในการจำหน่ายหรือขายอะไหล่ออกมาให้เปลี่ยน

 

© 2019 YukiFix all rights reserved.